flag_bg
flag_en
flag_ru

computer_people_laughing_training_mbtc.jpg

ММ Консулт  ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с основен предмет на дейност: извършване на независим финансов одит и предоставяне на специализирани счетоводни и консултантски услуги.

Дружеството се представлява и управлява от:
Мариана Петкова Апостолова – д.е-с., регистриран одитор,
притежаващ диплома № 0729 от 2011 год. Член на института на  дипломираните експерт счетоводители в България
 
Персонала на фирмата се състои от екип високвалифицирани специалисти, които  коректно  обслужват десетки фирми и организации с разнородна дейност. Нашите служители ще Ви спестят ценно управленско време, като Ви отменят от задълженията Ви по подаването на данъчни декларации в подразделенията на НАП, ще Ви представляват пред НОИ, банки и други държавни институции. Вие няма нужда да плащате огромни суми за закупуване и поддържане на счетоводен софтуер и за тонове документация с промените в българските закони. Нашата счетоводна кантора ще Ви спести разходите Ви за електроенергия, телефон, вода, канцеларски материали, които вървят ръка за ръка с издръжката на собствения персонал. Нашите клиенти ни показват правилния път: напред! Те затвърждават теорията ни, че фирмите, независимо от своя сектор на дейност се нуждаят от качествените счетоводни услуги, които ние им предлагаме. Нашата счетоводна кантора предлага личен подход към всяка една от тях, с цел да отговорим на всяко тяхно изискване.
Счетоводната ни кантора желае, с използването на своите познания, да Ви помогнем да повишите Вашите финансови резултати, и да Ви осигурим сигурност и спокойствие. Ние се ангажираме да спестим Вашето време и да защитим Вашите интереси!