flag_bg
flag_en
flag_ru

Нови срокове за внасяне на осигурителните вноски

15-12-2012 10:42:25
untitled.bmp

С последните промени в Кодекса за социално осигуряване (ДВ., бр. 94 от 30.11.2012 г.) се въвеждат нови срокове за внасяне на осигурителните вноски и съответно за изплащане на обезщетенията по КСО, в сила от 01.01.2013 г. Така например за морските лица работодателите трябва да внасят осигурителни вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. 25-то число става определящо и за внасяне на осигурителните вноски за трудова дейност, върху допълнителните доходи, за самоосигуряващите се лица – лично или чрез осигурителни каси, за лицата, които работят без трудово правоотношение и др.

Осигурителните вноски се внасят за всеки месец поотделно!

Срокът за представяне на документи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност или трудоустрояване ще се представят в ТП на НОИ от осигурителите и самоосигуряващите се лица до 15-то число на месеца, следващ месеца през който е издаден документа.

Тези срокове са съобразени и с вноските за здравно осигуряване, на база промяна в ЗЗО.

images.jpg

НАП дава първата награда от Лотарията с касови бележки в неделя

untitled.bmp

Нови срокове за внасяне на осигурителните вноски

accounting1B.jpg

Фирмите внасят авансовия данък на своите хазяи

Accountant_Calculator2.jpg

Заявяваме удостоверение за платени данъци по интернет

Accounting-2.jpg

И фирмите без дейност подават годишни декларации