flag_bg
flag_en
flag_ru

Счетоводни услуги Enterprise-Management-System.jpg

Ако имате намерение да съсредоточите цялото си внимание върху основната си бизнес дейност и не разполагате с необходимите ресурси или експерти, които да п...

повече>>
Одит human-resource.jpg

Одит на финансови отчети и друга финансова информация
• Одит на финансовите отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Националните сч...

повече>>
Данъчна защита outsourced-management-accounts.jpg

•    Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
•    Подготовка на платежни нареждания за данъци
•    Подгото...

повече>>
Консултации 134124550.jpg

Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване.
• Консултация за данъчно планиране на дейността
• Консултиране...

повече>>
Административни услуги 1.jpg

• Събиране на документи от офиса на клиента
• On-line банкиране
• Подаване на документи към различни институции
• Издаване на актуални състояния
•...

повече>>