flag_bg
flag_en
flag_ru

Заявяваме удостоверение за платени данъци по интернет

06-03-2012 11:19:41
Accountant_Calculator2.jpg

От днес, 13.02.2012, в сайта на НАП правим справки за осигуровки и трудови договори с персонален код

От днес гражданите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) могат да ползват 4 нови електронни услуги в сайта на Националната агенция за приходите. Това са:

• справка за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки

• справка за трудовия договор, обявен от работодателя

• справка за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноски за втора пенсия), включително информация за пенсионния фонд

• възможност да се подаде чрез интернет искане за издаване на данъчен документ

Вижте как да получите своя ПИК

Новите услуги позволяват гражданите да следят в интернет верността на подадената в НАП информация от техните работодатели. Електронните справки, предлагани от приходната агенция позволяват да се провери вида на трудовия договор, това дали е за пълен работен ден или за 4 часа, например; размера на осигурителния доход, включително внесените към частните пенсионни фондове вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Изцяло нова услуга е подаването на искането за издаване на данъчен документ с ПИК. Тя дава възможност ползващите я да поискат издаването на удостоверение или друг данъчно-осигурителен документ от НАП, като по този начин спестяват лично посещение в приходната агенция. По данни на Националната агенция за приходите средно годишно се издават близо 1 млн. удостоверения за платени данъци като в значителна част от случаите се изискват 2 лични посещения – едно за подаване на искането и второ, за получаване на вече издаденото удостоверение. С новата онлайн услуга първата лична визита ще отпадне, прогнозират още от НАП. По изчисления на ведомството услугата може да спести преки административни разходи на клиентите на стойност близо 4 млн. лв. годишно.

Потребителите могат да получат допълнителна информация за услугите, предоставяни от НАП с ПИК на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700. От кол центъра на агенцията дават и консултации за деклариране и плащане на данъци и осигуровки, включително съвети за използване на онлайн услугите на НАП.

Accountant_Calculator2.jpg

Заявяваме удостоверение за платени данъци по интернет

accounting1B.jpg

Фирмите внасят авансовия данък на своите хазяи

Accounting-2.jpg

И фирмите без дейност подават годишни декларации