flag_bg
flag_en
flag_ru

1.jpg

Административни услуги

• Събиране на документи от офиса на клиента
• On-line банкиране
• Подаване на документи към различни институции
• Издаване на актуални състояния
• Издаване на документи за наличие или липса на задължения
• Деклариране на получени заеми пред БНБ
• Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
• Изготвяне на договори и други документи