flag_bg
flag_en
flag_ru

Enterprise-Management-System.jpg

Счетоводни услуги

Ако имате намерение да съсредоточите цялото си внимание върху основната си бизнес дейност и не разполагате с необходимите ресурси или експерти, които да поддържат финансовите документи, то в този случай най-правилният вариант е да предоставите на нашите професионалисти да се погрижат за счетоводството на компанията ви.
Ние ви предлагаме прецизна и качествена работа, като гарантираме сигурност на вашите данни.
Счетоводни услуги и изготвяне на финансови отчети
•    пълно текущо управление на тяхната финансова отчетност и изготвяне на необходимите финансови отчети. Това включва обработване на първичните счетоводни документи, поддържане на необходимите счетоводни регистри, изготвяне и преглед на данъчни декларации (по закона за ДДС или по ЗКПО), изготвяне на годишни финансови отчети, както и месечни и тримесечни отчети, необходими за ръководството на компанията.
Обработка на заплати
•    Администрирането на работните заплати често е деликатен и конфиденциален въпрос, който изисква пълно съответствие с промените в нормативните разпоредби, регламентиращи тази материя. Затова ние предлагаме на нашите клиенти възможността да предоставят изцяло на нас подготовката на работните заплати на целия персонал на компанията или само на техния ръководен екип.
Нашите услуги по администриране на работните заплати включват изчисляване на нетните възнаграждения и дължимите данъци, социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежните документи, обслужване на специална банкова сметка на името на клиента, която се използва само за изплащане на работните заплати.
Счетоводен надзор и съдействие
•    За клиенти, които имат собствен счетоводен екип, ние предлагаме услуги по контрол и анализ на въведените счетоводни документи и информация, както и съдействие при изготвяне на текущите месечните отчети, съдействие при приключване на финансовата година и при изготвяне на годишните финансови отчети и данъчни декларации. В допълнение ние предлагаме услуги по годишен преглед на счетоводните отчети, както и ръководство при изготвяне на задължителната годишна инвентаризация; предлагаме също обучение и оценка на счетоводния персонал.