flag_bg
flag_en
flag_ru

134124550.jpg

Консултации

Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване.
• Консултация за данъчно планиране на дейността
• Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
• Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
• Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
• Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
• Консултации по валутното законодателство
• Консултиране и съдействие при регистриране на компания
• Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
• Консултации относно измененията на законовата и нормативна база