flag_bg
flag_en
flag_ru

outsourced-management-accounts.jpg

Данъчна защита

•    Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
•    Подготовка на платежни нареждания за данъци
•    Подготовка на данъчни справки и уведомления
•    Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
•    Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
•    Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК